Folk och kultur – slöjdworkshops, demos, seminarier, utställning

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige.

4 dagar. 150 arrangörer. 250 programpunkter.

Sörmlands museum och Stockholms läns museum finns på plats på Slöjdtorget, där en rad aktiviteter ordnas.

Läs mer på Sörmlands museums hemsida.