Fläta granrotskorgar

Samla rötter och bereda dem. Titta på gamla korgar i museets magasin. Tekniken att fläta en korg av granrötter. Denna kurs innehåller mycket.

4 maj hämtar vi granrötter i skogen som vi sedan skalar och delar. Under sommarveckan tillverkar vi en stomme av grangrenar som rötterna sedan flätas in i. Vi studerar äldre korgar i Sörmlands museums magasin. Kursen genomförs i samarbete med Eskilstuna folkhögskola.

Lärare: Erna-Lill Lindén, korgslöjdare. Se henne fläta korgar

Läsa mer och anmäl dig på Eskilstuna folkhögskolas hemsida. Sista anmälan 30 april.

Kontaktperson: Helena Åberg helena.aberg@regionsormland.se 070-946 15 26

 

Denna kurs sker i samarbete med Eskilstuna folkhögskola och Sörmlands museum.