Finissage – Wanja Djajanieff med vänner 1 och 2 oktober

Välkommen till två inspirerande dagar i oktober när Hälsinglands museum och Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund avslutar utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger.
Två dagar om lin respektive skinn, 1 oktober i Gävle, 2 oktober i Hudiksvall.

Vi kommer att möta textilkonstnären och inspiratören Wanja Djanaieff i samtal och föreläsningar. Det handlar om de projekt hon haft genom åren med lin och skinn, två hantverksmaterial som hon
lärt känna i grunden.

Skinnerskan Eva Alfredsson och kostymföreståndare Åsa Ericsson, Folkteatern Gävleborg leder eftermiddagarnas workshops tillsammans med Wanja Djanaieff. Medverkar gör också länshemslöjdskonsulent Eva Carlborg, Hanna Bruce från Växbo lin, tidigare hemslöjdskonsulenten Karin Lundholm och Marie-Louise Blanksvärd-Andersson, ansvarig för ull- och skinnfrågor
på Svenska fåravelsförbundet.

Nedan följer program för 1 oktober med länk till anmälan. För program och anmälan till 2 oktober se nästa aktivitet.

PROGRAM

LIN – en fiber med många möjligheter 

Fredagen den 1 oktober

Plats: Stora Retorten, Gasklockorna, Gävle

10.00 Inledning

10.15 Projekten Liv i lin och Farkoster, Wanja Djanaieff

11.00 1m2 lin, Eva Carlborg

11.15 Linet är som livet, Hanna Bruce 

11.45 Reflektion kring linets möjligheter och framtid

12.00 Lunch

13.00 Workshops för alla deltagare. Byte av workshop ca 14.30.

– Skapa med lin och lim, Wanja Djanaieff

– Brodera med lin på linne, Åsa Ericson 

 

Länk för anmälan https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/kurser/finnisage-i-gavle-wanja-djanaieff-med-vanner-81969/

Avgift: För medlemmar i Hemslöjden 250:-/dag , för övriga 300:-/dag

Anmälan senast 22 september.

Frågor besvaras av Eva-Lisa Krabbe, Övre Hälsinglands hemslöjdsförening:

evalisakrabbe@hotmail.com

 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Hudiksvalls museum, Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund och Folkteatern Gävleborg. Med stöd av Länsstyrelsen Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan och Hudiksvalls kommun.