Film, mingel och slöjd med Södermanlands hembygdsförbund

Traditioner att bevara och utveckla.

Intresset för och kunskap om olika tekniker och traditioner kommer och går. Hur gör vi för att öka intresset för att bruka, bevara och utveckla de traditioner och kunskaper vi tycker är viktiga?

Vi ser en film ur serien ”Det goda landet” om folkdansaren Lena och tar avstamp i den för en diskussion. Filmen tar upp flera av de utmaningar man möter i överföringen av traditioner och kunskap.

Vi bjuder på fika och slöjdaktivitet.

Anmälan senast 4 mars till jennie.fornedal@regionsormland.se eller 073-140 33 75

Välkomna!

Arrangeras av: Hemslöjdsföreningen Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund