Extra årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till extra årsmöte
vid NOK-stugan i Nordansjö

Vi börjar med det extra årsmötet för att anta nya stadgar
Fika ingår

Efter mötet arbetar vi med det vi vill tillsammans med Nyfiken på slöjd
Ta med det du önskar slöjda med