Ellen Key och jag.

Ingela Bertilson, fribroderi.

Ingela presentera sig och sitt broderi så här:
Min goda vän Barbro och jag har under många år broderat Brevtill varandra Några av dessa brev finns med på utställningen.
Här finns också Mysteriebroderieroch  Broderiutmaningar –Här har jag fått inspiration från Täcklebo Broderiakademi.
Ett stort draperi kallar jag mitt Meditationsdraperi.Drygt 250 små broderade bilder 10×10 cm berättar om mitt liv

Och inte minst 50 bilder ca 30×30 cm där jag vill dokumentera Författarinnan Ellen Keys liv och tankar.

Genom dessa bilder och genom min bok Ellen Key och jagvill jag vandra tillsammans med henne genom hennes vackra hem Strand vid Vätterns strand.

Välkommen att komma och inspireras!

Slöjdens Hus har öppet

Onsdag 12-16

Torsdag 12-18

Fredag 12-16

Lördag 10-14