Digitalt via Zoom: Vi presenterar slöjdhandledarutbildningen

Digital aktivitet

Är du nyfiken på hur vi kan visa, lära ut och bjuda in människor till slöjden?  Hur kan vi förmedla slöjdkunskaper till människor i olika åldrar på ett inspirerande, inkluderande och säkert sätt?

En väg är via slöjdhandledarutbildningen. Det är en kurs över åtta heldagar (64 studietimmar) med metodik och pedagogik kring slöjden. Vi jobbar med enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering.

Hemslöjdsföreningen planerar att genomföra en slöjdhandledarutbildning under 2023. Målsättningen är att utbilda personer som vill vara engagerade i vår verksamhet på olika sätt. Kanske är det något för dig? Välkommen att vara med och ta reda på mer!

Under den här kvällen kommer Andreas Sohlberg, länshemslöjdskonsulent i Stockholms län, att presentera själva slöjdhandledarutbildningen och svara på alla våra frågor. Maria Holmerin Nord från Hemslöjdsföreningen berättar om föreningens verksamhet i dag och vilka möjliga uppdrag som finns – och vilka som vi kan uppfinna.

Zoomlänk: https://zoom.us/j/3587171110

Bild: Workshop på Jordbro bibliotek, fotograferad av Carmen R Blomstrand