Digitalt SLÖJDsnack – Våtmarker och slöjd

Digital aktivitet
Våtmarker är inte bara rika på djur och växter utan även ett skafferi för den slöjdintresserade. I alla tider har människor hämtat material där för sina korgar, rep, redskap, färg till garn och tyger, garvning av blodröda segel och vass till tak och mattor.
Nämnden för hemslöjdsfrågor har i år beviljat Örebro läns museum pengar för att lyfta kunskapen om och intresset för våtmarkernas växande material och traditionella tekniker men också inspirera till nya sätt att bruka till exempel vass, säv, klibbal, svärdslilja och kaveldun.
ProjektledareBirgitta Elfström berättar om våtmarker och slöjd samt bjuder in deltagare att dela med sig sina bästa slöjdtips med material från strandkanten och myren.
SLÖJDsnack är ett samarbete mellan Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund och Stockholms Läns Hemslöjdsförening.
Bild: Pixabay