Digitalt SLÖJDsnack – PIONÄRERNA BAKOM Handarbetets Vänner

Digital aktivitet

I år fyller Handarbetets Vänner i Stockholm 150 år. Kerstin Wickman, journalist, författare och professor emerita i design- och konsthantverkshistoria, presenterar oss för de kvinnliga pionjärer som stod bakom föreningen.

Bilden: Sophie Adlersparre, signaturen ”Esselde”. Bilden kommer från Nordiska museet via Digitalt museum

Zoomlänk: https://zoom.us/j/3587171110

Våra Måndagssamtal i digital form med namnet SLÖJDsnack är ett samarbete mellan Jämtland Härjedalens hemslöjdsförbund och Stockholms läns Hemslöjdsförening.