DIGITALT SLÖJDSNACK – KARIN LUNDHOLM – MITT LIV MED NÄVER

Digital aktivitet

Gamla traditioner och nya möjligheter – Karin Lundholm har arbetat yrkesmässigt med näver sedan 1960-talet, då hon var hemslöjdskonsulent i Västerbotten. Hon har återupptäckt, dokumenterat och vidareutvecklat gamla tekniker och var en av de slöjdare som utnämndes till Mästerslöjdare under Hemslöjdens 100-årsjubileum 2012.

Zoomlänk:  https://zoom.us/j/3587171110

SLÖJDsnack – ett samarrangemang med vår systerförening Stockholms läns Hemslöjdsförening

kulturprogram i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet.