Digitalt Slöjdsnack: Om föreningen Härjedalsslöjd och hur schatullmakaren blev hemslöjdare

Digital aktivitet
Ola Hanneryd, antikvarie på Härjedalens Fjällmuseum, berättar för oss om pionjärerna inom föreningen Härjedalsslöjd under början av 1900-talet, deras medverkan vid Baltiska utställningen och hur de lyfte fram schatullmakaren Jöns Ljungberg som förebild för en idealiserad hemmiljö.
Slöjdsnack är ett samarbete mellan Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund och Stockholms Läns Hemslöjdsförening.