DIGITAL TEMAVECKA – SLÖJD, SKOG OCH HÅLLBARHET

Digital aktivitet
björkdunge i bakgrunden av slöjd håller loggan som är plaerad i en pratbubbla

PROGRAM 21-27 MARS 2022

TEMAVECKAN vänder sig till dig som är allmänt intresserad av slöjd, skog och hållbarhet, yrkesverksam slöjdare och hantverkare, skogs- ägare och/eller slöjdlärare.
VI VILL inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Därför arrangerar vi en temavecka om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. I år har vi valt att lyfta fram slöjden, skogen och hållbarheten ur olika perspektiv. Med kunskap och dina klimatsmarta händer kan du faktiskt göra skillnad.
MER INFORMATION hittar du på www.facebook.com/slojdhaller.

Välkommen till en hållbar värld!
Alla aktiviteter är kostnadsfria.
Begränsat antal platser.

MÅNDAG 21 MARS KL 11.30–11.55
Open call slöjdresidens – Slöjden, skogen och hållbarheten
Ansök till vårt slöjdresidens hösten 2022! Med slöjden och hållbarheten i centrum erbjuds du möjlig-
heten att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum.
FÖR: Yrkesverksamma slöjdare och hantverkare. VÄRD: Uppsala.
MER INFORMATION: https://www.upplandsmuseet.se/hemslojd/slojdhaller-2022/

MÅNDAG 21 MARS KL 12.00–13.00
Hållbar slöjd – kan det finnas på andra sidan hyggena?
Ola Engelmark, skogsekolog, författare och skogsföretagare ställer i sitt föredrag viktiga frågor om
hur vi och kommande generationer kan hantera skogens resurser. Årets miljösvensk 2019.
FÖR: Skogsägare, slöjdare och hantverkare. VÄRDAR: Gävleborg och Västmanland.
MER INFORMATION: www.slojdivastmanland.se

TISDAG 22 MARS KL 12.00–12.50
Färg! På spaning efter färgämnen i skogslandskapet
Följ med textilkonstnär Mia Olsson på en digital utflykt för att se vad skogen bjuder på som kan
användas till färgning. FÖR: Slöjdare och hantverkare. VÄRDAR: Örebro och Värmland.
MER INFORMATION: www.olm.se/service-och-tjanster/slojd/slojdhaller-2022.html

TISDAG 22 MARS 17.30–19.00
Ser du slöjden för alla träd!
Följ med på en digital vandring i skogen där vi tittar på hur olika delar av träden, olika växtsätt och
träslag kan användas för att få fram föremål för olika ändamål. Vandringsguide är Helena Åberg, slöjdare med företaget Slöjd trä. FÖR: Skogsägare, slöjdare och hantverkare. VÄRD: Dalarna.
MER INFORMATION: https://hemslojden.org/forening/dalarnashemslojdsforbund/

ONSDAG 23 MARS KL 17.45–20.20
Skogen i slöjden
Om utomhuspedagogik och ämnesövergripande arbete i slöjdundervisningen.
Tre inspirerande föreläsningar med Joakim Lilja, Ulrika Karinsdotter och Jens Meyer.
FÖR: Slöjdlärare. VÄRDAR: Örebro och Värmland.
MER INFORMATION: www.olm.se/service-och-tjanster/slojd/slojdhaller-2022.html

TORSDAG 24 MARS KL 17.30–18.00
Open call slöjdresidens – Slöjden, skogen och hållbarheten
Ansök till vårt slöjdresidens hösten 2022! Med slöjden och hållbarheten i centrum erbjuds du möjlig-
heten att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum.
FÖR: Yrkesverksamma slöjdare och hantverkare. VÄRD: Uppsala.
MER INFORMATION: https://www.upplandsmuseet.se/hemslojd/slojdhaller-2022/

FREDAG 25 MARS KL 12.00–12.50
Hur schysst är schysst?
Reflektioner kring färgpigments påverkan på människa och miljö. Föreläsning med Helena Bratt,konstnär, slöjdare och kulturmålare. FÖR: Slöjdare och hantverkare. VÄRDAR: Gävleborg och Väst- manland. MER INFORMATION: https://www.regiongavleborg.se/slojdhaller

QUIZ
Under hela veckan kan du delta
i vårt klimatsmarta quiz och
vinna ett fint slöjdigt pris! Lycka till!
TILL FRÅGORNA: https://hemslojden.org/forening/dalarnashemslojdsforbund/

FILM
24-27 mars, torsdag-söndag.
Vildhjärta – livet på en pinne. Se film med Maria Westerberg i samtal med Johannes Söderqvist.

TILL FILMEN: www.regionvarmland.se/slojdhaller

Temaveckan arrangeras av hemslöjdskonsulenterna i Dalarnas-, Gävleborgs-, Uppsala, Värmlands-, Västmanlands- och Örebro län.

#slöjd #slöjdhåller #earthhour2022
#slöjdenskogenochhållbarheten #slöjdresidens
#365slöjd

HÄR finns programmet att ladda ner! – Programblad_Slöjdhåller_v12_2022