DALKNYPPLING – det immateriella kulturarvet del.1

Dalknyppelkudde och Gagnefshätta från Ottilia Adelborgmuseet.

Lär dig grunderna i dalknyppling under fyra tisdagar i mars.

I Dalarna  finns den unika dalknypplingen, där knypplingen/knytningen sker på en knyppelkudde utan underliggande mönster. Du får lära dig grunderna med olika snoningar samt prova att knyppla i olika naturmaterial. Kanske kan du sen knyppla en ”kuppjerk” eller ett ”kattspår”. Vi använder både plattor och dalknyppelkuddar för att träna in tekniken.

Immateriellt kulturarv
är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring. (www.unesco.se) Vi vill lyfta dalknypplingen som en av dessa hantverk.
Inga förkunskaper krävs

Kursledare:  Ulla Berglund Brasch f.d hemslöjdskonsulent i Dalarna och dalknypplingsexpert