Dalarnas Hemslöjdsförbund utlyser två stipendier!

grafisk bild verktyg

Linstipendiet – Hilda Tillquist linvävarfond

Hilda Tillquist kom till Sätergläntan som nyutexaminerad vävlärarinna 1934. Småningom blev hon butiksföreståndare och senare rektor för hela vävskolan, en befattning på vilken hon stannade till sin pensionering 1976. Hennes stora intresse var lin och linnevävning. När hon efter 35år som ledamot i DHF:s styrelse avgick 1987 donerade hon 50.000kr till förbundet. Medlen utgör basen till linstipendiet.

Hilda Tillquist linvävarfond utdelar stipendium till person/grupp som på olika sätt verkar för linets fortlevnad i Dalarna.
Stipendiet kan tilldelas den som:

  • Främjar och förnyar linnevävning
  • Hanterar råmaterialet t ex linodling eller linspånad
  • Vårdar och sköter linnevävnader

Stipendiet utdelas vid Dalarnas Hemslöjdsförbunds årsstämma den 4 april. Stipendiesumman är 10 000 kr.

Skicka in din ansökan med en beskrivning vad du/ni gör och vad stipendiet ska användas till. Bifoga fotografier/vävprover.

Det går även att nominera någon/några till stipendiet.

Ansökan inlämnas senast 16 mars

Stipendium i Slöjd och Hantverk

Stipendiet vill uppmuntra till fortbildning och utveckling inom slöjd och hantverk och kan sökas av personer verksamma i Dalarna. Stipendiet utgörs av medel från Dalarnas Hemslöjdsföreningar, Hemslöjdsbutiker och förbundet. 

Vi vill att du gör en egenhändig ansökan med namn och kontaktuppgifter där du berättar vad vill använda stipendiet till. Bifoga arbetsprov och handlingar som du vill hänvisa till.

Fördelningen av stipendiet bestäms av Dalarnas Hemslöjdsförbunds stipendiejury och utdelas på DHF:s årsstämma 4 april. Stipendiesumman för 2022 är 15 000 kr.

Ansökan inlämnas senast 16 mars

 

Ansökningar lämnas eller skickas till:

Dalarnas Hemslöjdsförbund, Falugatan 2, 791 71 FALUN

linstipendiet till: kattis.k.hofvander@hemslojd.org

slöjd och hantverksstipendiet till: fredrik.eriksson@hemslojd.org och kattis.k.hofvander@hemslojd.org

Info:
Fredrik Eriksson, mobil. 070-668 28 14
Kattis K Hofvander, mobil 070-668 27 14