Caférepet återbrukscafé (digitalt)

Vi pratar hållbarhet och ger varandra tips hur vi kan lappa, laga och ta till vara. Ann Tysk Bjurman och Maria Holmerin Nord från Hemslöjden svarar på frågor kring lagningar och ändringar.

Vi träffas via Zoom. Länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65271648954

Samarbete mellan Svenska Naturskyddsföreningen i Stockholms Handla miljövänligt-grupp, Refo och Hemslöjden.