Broderiverkstad

Tag med ditt broderi så ses vi och broderar tillsammans, lär av varandra och umgås. Kostnad 30 kr inkl fika.