Broderiverkstad

Hemslöjdsföreningen återupptar den gamla traditionen att träffas och brodera tillsammans. Tag med eget arbete, brodera, träffas, prata och trivs. 

Kaffe och kaka 25 kr.