BRODERIVERKSTAD

Tag med ditt broderi så ses vi och broderar tillsammans, lär av varandra och umgås. Tag med eget arbete.

Kostnad 25 kr inkl fika.