Bokhantverkets egenskaper, metoder och inspiration. Föreläsning av Monica Langwe

Bokhantverkets egenskaper, metoder och inspiration. Föreläsning av Monica Langwe.

Bokbindaren och hantverkaren Monica Langwe kommer berätta för oss om sina erfarenheter om att driva en process framåt och om att hitta och använda inspiration.
Monica bor och verkar i Mora där hon har sin ateljé. Hon rör sig i gränslandet mellan konst och hantverk och är utbildad inom både traditionellt och innovativt bokbinderi, såväl teoretiskt som praktiskt. Hon undervisar sedan många år i bokhantverk både i Sverige och utomlands
på konsthögskolor, konstskolor och folkhögskolor.

2016 gav Monica ut boken ”Papper och stygn” på Hemslöjdens förlag. Föreläsningen är en del av kursen Kreativt bokbinderi, även du som inte går kursen är varmt välkommen.

Läs mer på Monica Langwes hemsida www.langwe.se/

Facebook: monica langwe, Instagram: langwebokbinderi