Bladslöjd i Dala-Floda

Välkommen att delta i en workshop där du får jobba med vackra bladarrangemang tillsammans med Pernilla Wåhlin Norén.

 

Pernilla Wåhlin Norén är arkitekt med slöjden och hantverket som ingång i yrket. Hon jobbar som stadsarkitekt och använder slöjd som arkitekturpedagogisk metod. Just nu är hon aktuell med boken Skogen & Slöjden,en slöjdhandbok som belyser värdet av den tysta kunskapen som inte kan räknas fram utan som vi ger varandra genom praktiskt hantverk. Pernilla är ordförande i Borlänge hemslöjdsförening och ledamot i Dalarnas hemslöjdsförbund.