Världsstickdagen på Hallandsgården

Vi uppmärksammar World Wide Knitting Day in Public genom att ta med vårt binge till Hallandsgården lördag 8 juni!