Bevara – använda – utveckla

laggning, dräktdelar från Ore, analys av svartstick

En dag om slöjdens immateriella kulturarv.

I samband med utställningen ”Från rot till barr” inbjuder Leksands Kulturhus och Dalarnas Hemslöjdsförbund till en dag där vi får ta del av olika exempel på hur man kan jobba med slöjdens kulturarv. Vilka insatser behövs för att säkerställa att kunskapen finns kvar? Hur delar vi med oss av dessa kunskaper och låter kulturarvet hållas levande? 

Program

Pär Ohlsson , Kulturchef i Leksand hälsar välkommen

Att synliggöra det osynliga

Helena Åberg , Enhetschef avdelningen Hemslöjd Sörmlands museum

berättar om hur man arbetat med dokumentation och synliggörande av

slöjden i Sörmland

Tre sätt att arbeta med det immateriella kulturarvet på olika sätt och med olika förutsättningar

Praktisk forskning på laggkärlstillverkning i Dalarna

Beth Moen, snickare, lärare samt gästforskare på Hantverkslaboratoriet

Rekonstruktion av folkdräkter, med utgångspunkt i Oredräkten

Johannah Ellström, student Sätergläntan, inriktning sömnad

Inventering av Svartstick

Yvonne Winroth, Leksands Hemslöjdsvänner

Samtal med alla medverkande

Pär Ohlsson, Helena Åberg, Beth Moen, Johanna Ellström, Yvonne Winroth

Fika och prat i mindre grupper

Ingen föranmälan. För den som vill finns möjlighet att se utställningen Från rot till barr från kl 11 då Kulturhuset öppnar.

Välkomna!