Berättarcafé

Fil-syl-sax

Om slöjdens redskap och verktyg.

Peter Haage inleder berättandet, Ulla Ragnarsson och Carina Johansson fortsätter.

Ta gärna med något redskap/verktyg och berätta om det!

Fika serveras till självkostnadspris.