Bandvävning – Leksandsband

Ta med din bandvävstol och väv band till leksandsdräkten. Bandvävstol med trampor.

Material finna att köpa av ledare.

Måndag 3/10, 17/10. 31/10, 14/11 kl. 18.00 – 20.15

Ledare: Karin Qvicker och Kerstin Gawell

Kurskostnad: 1200 kr, medlem 1100 kr. Max 10 deltagare

Plats: Studiefrämjandet, Hjortnäsvägen 5, Leksand

Arrangör: Leksands Hemslöjdsvänner i samarbete med Studiefrämjandet Leksand.