Att söka stöd och stipendier

 – träff för yrkesverksamma kulturskapare i Dalarna

Tisdagen 31 maj kl 9-16.15 Wallénhallen vid Leksands folkhögskola
Länk till anmälan: https://forms.gle/QFpowMz6oKysy3dE6
Välkomna till en dag för yrkesverksamma kulturskapare i Dalarna. Konsulenterna inom bild & form, hemslöjd samt scenkonst och dans bjuder in till en träff med särskilt fokus på stöd, stipendier samt möten mellan verksamma inom olika kulturområden. Förhoppningen är att se nya möjligheter till samverkan och finansiering av fri, fantastisk och framtida kultur.

Även regionala representanter för litteraturen som konstform deltar under dagen. Mindre förändringar och/eller tillägg kan komma att göras i programmet.

09.00 DROP-IN-KAFFE MED MACKA I FOAJÉN
Mingel och minimässa. Ta med infomaterial om du har!

10.00 PROGRAMSTART
Konsulenter och folkhögskolan hälsar välkomna och berättar om mötesplatsen Wallénhallen.

10.15 PRESENTATIONER FRÅN STÖDGIVARE PÅ BREDDEN
Postkodstiftelsen – Jessica Nordström Sikkar
Regionala företagsstöd – Mikael Källman och Lars Erik Liss
Regionala projektstöd och stipendier – Theresia Holmstedt Jensen & Ulla Rodestam Örsell
Bygdegårdarnas riksförbund – Stefan Lövgren, verksamhetsutvecklare konst och kultur
Konstnärsnämnden, Karolina Pahlén, handläggare

11.50 INSPIRATION FRÅN REGIONALA AKTÖRER

12.30 LUNCH
Gemensam och kostnadsfri finlunch på folkhögskolan. Glöm inte att ange ev mathänsyn i anmälan.

13.30 PARALLELLA PROGRAM – PASS 1
Kulturrådet Bild & Form
Konstnärsnämnden Bild & form
Nämnden för hemslöjdsfrågor (digitalt)
Skrivarworkshop
Dalapop, Pelle Andersson

14.30 PARALLELLA PROGRAM – PASS 2
Skrivarworkshop
Rundvandring på skolan
Ställ frågor till enskilda stödgivare mm
Kaffe och mingel under tiden

15.30 KULTURUPPLEVELSE
Specialvisning av Folkteatern i Dalarnas föreställning ”Aldrig våga visa sig svag”

16.15 (ca) SLUT
Ett arrangemang av Bild och form Dalarna, Dalarnas hemslöjdsförbund, Dalateatern i samverkan med Wallénhallen/Leksands folkhögskola och Enheten för stöd och stipendier på Region Dalarna.
Kontakt vid frågor: bildochform.dalarna@regiondalarna.se
Länk till anmälan: https://forms.gle/QFpowMz6oKysy3dE6