Knyta rya i grova material. Sportlovsaktivitet.

Barnaktivitet under sportlovet tillsammans med Träsvarvarna.

Knyta rya i grova material.

Ledare: Birgitta Fyrstenoch Margaretha Olstam.

Ingen Anmälan eller avgift utan kom och prova på!
Onsdag 20 feb kl. 10.00-16.00.
Plats: Teaterladan i Wadköping