Återbrukskafé

Återbrukskafé med bl a Anna Hjortmark

Kostnad: Kaffe/Te och macka 60 kr samt grundmaterial 50 kr

kl 17-19:30 på Slöjdens Hus i Helénsparken