Årsstämma

Välkommen på årsstämma!

Den 19:e mars kl. 13:00 – ca 15: 30.
Handlingarna till årsmötet har skickats till medlemmarna på e-post och med ”vanlig post” till de som inte har e-post och finns även utlagda på hemsidan.

Det är vi medlemmar – tillsammans – som är föreningen.

Varmt välkomna!

Ordförande Sara Hultsten med styrelse