Årsmöte Orsa slöjdlag

Sedvanlig årsstämma för Orsa Slöjdlag. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2024.

Anmälan om deltagande till Jeanette Asperén senast 1 mars 2024

Välkomna!