Årsmöte Ångermanlands hemslöjdsförbund

Välkommen som ombud på digitalt möte Ångermanlands hemslöjdsförbund

Söndagen den 20/9 kl. 14.00

Anmäl ditt deltagande senast 15/9 till Christina Hemström christina.hemstrom@folkbildning.net

Dokumentation till mötet finns på www.hemslojden.org/angermanland

Bifogar Digitalt årsmöte H. Ångermanlands hemslöjdsförbund 20200920-Härnösand

I  Härnösand kan du delta digitalt via zoom på dator eller app på telefon/platta eller på plats i källarlokalen på Hovsgatan 50.

Lathund för zoom https://moderskeppet.se/wp-content/uploads/2020/05/Tre_lathundar_Zoom-1.pdf