Årsmöte Ångermanlands hemslöjdsförbund

Välkommen som ombud på digitalt möte Ångermanlands hemslöjdsförbund

Lördagen den 10/4 kl. 14.00

Anmäl ditt deltagande senast 8/4 till Christina Hemström hemslojd.angermanland@gmail.com

Dokumentation till mötet finns på www.hemslojden.org/angermanland

I  Härnösand kan du delta digitalt via zoom på dator eller app på telefon/platta eller på plats i källarlokalen på Hovsgatan 50.

Lathund för zoom https://moderskeppet.se/wp-content/uploads/2020/05/Tre_lathundar_Zoom-1.pdf

SHR info om zoominstruktioner-zoom SHR