Årsmöte

Hemslöjdens förlag ger ut många fina slöjdböcker. Vi kommer att lotta ut flera böcker till deltagarna i årsmötet. Vi kommer även att sälja böcker till förmånliga medlemspriser. Slöjdmaterialbordet blev mycket uppskattat förra året så det upprepar vi. Men den här gången kommer du att kunna fylla en påse för 20 kr. Ta alltså med pengar eller swischmöjlighet.

Nästa vävmässa äger rum i Halmstad 24-26 september 2020! Tusentals väv- och slöjdintresserade människor väntas hit. Slöjdutvecklare Marita Jönsson kommer till oss på årsmötet och informerar om eventet samt på vilka sätt vi kan få bli delaktiga i denna spännande händelse.

Dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt program för 2019 delas ut vid årsmötet. Verksamhets- och revisionsberättelse skickas i förväg om du hör av dig om detta.