Årsmöte

Välkommen till årsmöte med Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening den 11 juni kl.14

Mötets innehåll:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar – dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk  rapport ets. kommer att finnas innan mötet starta

Föreläsning om hembygdsgården av Rita Södergård – ordförande för hembygdsföreningen

Smörgås med varm dryck

Rita kommer att närvara och föreläsa

Rita Södergård och hembygdsgården (Facebook)