Årsmöte

Kallelse till årsmöte med efterföljande medlemsmöte

Medlemmar i Blekinge läns hemslöjdsförening hälsas välkomna till årsmöte
söndagen den 26 mars kl. 14.00.

Anmälan via länken till höger eller till Heléne Carlevi, 0708-91 89 50

Väl mött!

Hälsningar

Styrelsen