Arbetshelg på Vävstugan

Vi städar ute och inne, reparerar och smyckar. Vill du hjälpa till är du välkommen lördag och söndag kl 10 – 14!