Älskade korg!

I höst visar vi Älskade korg! i Slöjdens hus

 

Älskade korg! är en berättelse om slöjd, material och form men också om ett behov som följt människan genom tiderna, var hon än har befunnit sig.

 

Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg. Korgen som bärhjälp och förvaring har en lång tradition i Sverige och har idag en given plats som inredningsdetalj i våra hem.

 

I Sverige blir däremot korgmakarna allt färre och kunskapen om hur man binder och flätar korgar riskerar att försvinna. Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet.

Kan vi hålla det klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?

 

I denna utställning lyfts korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia. Utställningen innehåller en stor mängd korgar, material och korgtekniker från olika delar av Sverige. Nytillverkade korgar av ett trettiotal verksamma slöjdare visas tillsammans med korgföremål ur våra samlingar och privata inlån från vårt område.

 

Öppettider : onsdag 12-16, torsdag 12-18, fredag 12-16, lördag 10-14

2 september till 4 november