Älskade Korg!

Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg. Korgen som bärhjälp, transport och förvaring har en lång tradition i Sverige och korgar och korgmöbler trendar i våra inredningsbutiker. Även i webbutikerna har korgen i digital form en given plats. Däremot ser vi hur antalet korgmakare i Sverige minskar och kunskapen om hur man binder och flätar korgar försvinner bort.
Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet. Kan vi hålla det klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?
I Älskade Korg! lyfts korgen utifrån perspektiv som materialkännedom, teknikkunskap och historia. Utställningen visar en stor mängd korgar, material och korgtekniker från olika delar av Sverige tillsammans med filmer och dokumentationer. När utställningen visas på Österlens Museum kompletteras den med korgar från museets samlingar samt med korgar från lokala skånska korgslöjdare.
Älskade korg! är en vandringsutställning som producerats av Sörmlands museum i samarbete med Östergötlands läns hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund. Utställningen är en del av projekt Korgen Lyfter. Läs mer på korgenlyfter.se Utställningen pågår till 30/1 2021.