Årsmöte för Örebro län med Kerstin Wickman

Kallelse till årsmöte

Onsdag 15 mars, 18.00, på Hjärsta gård, Örebro.

Kvällen börjar med en föreläsning som är öppen för alla.

Pionjärer – vad hade Handarbetets vänner och hemslöjden varit utan dem?

Om några som kring sekelskiftet 1900 var övertygade om handens förmåga och om värdet av slöjd. De skapade en rörelse som nu över 100 år senare är lika viktig för vår framtid.

Föreläsning av Kerstin Wickman, professor emerita, Konstfack.

Kerstin Wickman, 81 år, har skrivit ett  trettiotal böcker i ämnet konsthantverk och design, och medarbetat i ännu fler.

Hon har ingått i en rad styrelser (bl.a. SHR:s) och är nu ledamot i Konstakademin och sitter i styrelsen för Carl Malmstens Hantverksstiftelse.

Efter föreläsningen fika för alla innan vi börjar våra årsmötesförhandlingar.
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Välkomna!