1 kvm lin

1 kvm lin är ett nordiskt projekt med syfte att sprida kunskap om linet – odling, beredning och slöjdande. Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter.

Intresset för 1 kvm lin har vuxit explosionsartat. Från regionalt projekt med 700 odlare i Västra Götaland 2020 till 6 000 odlare från hela Sverige 2021. 2022 blev 1 kvm lin också ett nordiskt projekt och 2024 fortsätter vi odla lin!

Vill du vara med kan du anmäla dig via vår mail, info@medelpad.hemslojen.org.

Du får linfrö som räcker att så 1 kvm av oss. Dessa kan du hämta på dräktdagen 25/5 i Danslogen kl 12-15.