Medelpads hemslöjd

Föreningen bildades redan 1909. Vi värnar om kulturen i Medelpad och har som mål att främja hemslöjd och dess utveckling i landskapet och att hålla kulturarvet levande genom utveckling och nyskapande inom hemslöjdens område. Detta gör vi bland annat genom att anordna slöjdcaféer, inspirationskvällar, kurser och utställningar.

Som medlem får du information om aktuella aktiviteter, rabatt på tidningen Hemslöjd, böcker från Hemslöjdens förlag och våra kurser.

Vi har en föreningslokal, Östberggården, det rosa huset på Norra Stadsberget där vi har de flesta av  våra aktiviteter.  Telefon till Östbergsgården är 060-615502  där vi kan svara när vi har aktiviteter i lokalen.

Föreningen har ett textilarkiv med i huvudsak vävprover och mönster till broderi och vävning.

Vi tillhandahåller material till den kvinnliga dräkt från Torps socken som oftast kallas ”Medelpadsdräkten”. Dräkten har anor från 1760-talet. Originalen till livstycket och kjolen förvaras på Torps hembygdsgård. Originalen till den broderade bindmössan och den tennbroderade kjolväskan förvaras på Nordiska museet, men kommer från Torps socken.

Banner för Medelpads hemslöjd på Digitalt museum i Hemslöjdens samlingar

Du kommer enklast i kontakt med föreningen via e-post info@medelpad.hemslojden.org

Relaterat ur Slöjdkalendern

Världsstickdagen

Kom och fira världsstickdagen, WWKIP day, 10 juni! Vi träffas i Vängåvan mellan 12-15 och stickar tillsammans. Ta med stickning, egen stol och eget...

Sommarslöjd på Norra Berget, Sundsvall

Varmt välkommen upp till oss på Norra Berget för några timmars slöjdgemenskap 11/6! Vi håller till vid Vännagården mellan kl 12-15. Vi sitter utomhus vid...

Sommarbingo

Sommarbingo! Även i sommar tänker vi ha ett slöjdbingo. Det kommer pågå under några sommarveckor med start till midsommar. Varje vecka kommer ett...

Sommarslöjd på Norra Berget, Sundsvall

Varmt välkommen upp till oss på Norra Berget för några timmars slöjdgemenskap 25/6! Vi håller till vid Vännagården mellan kl 12-15. Vi sitter utomhus vid...

Sommarslöjd på Norra Berget, Sundsvall

Varmt välkommen upp till oss på Norra Berget för några timmars slöjdgemenskap 9/7! Vi håller till vid Vännagården mellan kl 12-15. Vi sitter utomhus vid...