Västerås slöjd & hantverksförening

Västerås Slöjd- och Hantverksförening bildades 1989 har som mål att bevara och utveckla det kulturella arvet inom hemslöjdens område.

Vi ordnar medlemsmöten, temadagar, utställningar, prova på-träffar och kurser. Vi deltar också i olika arrangemang som Vallby Friluftsmuseums höstfest, slöjdträffar och hantverksmässor.

Vi samarbetar främst med Studieförbunder Vuxenskolan och Vallby Friluftsmuseum men kan också synas på andra ställen och i andra samarbeten.

Västerås slöjd-& hantverksförening är medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund och är därigenom ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR).
Alla som är intresserade av slöjd och hantverk är välkomna till föreningen.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Lär dig bereda lin på Vallby Friluftsmuseum

Vallby Friluftsmuseum firar sin traditionella höstfest söndagen den 1 september kl. 11-16. Västerås Slöjd och Hantverksförening kommer tillsammans med...