Tecken i tiden

Tankar om världens elände

Broderad hjärna i regnbågens färger.

Hemslöjden har funnits sedan urminnes tider, i organiserad form i drygt hundra år. Inte nödvändigtvis mådde människor bättre förr. Första världskriget brakade exempelvis loss strax efter vi grundats. Idag har vi 13.500 medlemmar i nittio hemslöjdsföreningar över hela landet. Som stickar, virkar, syr, färgar, hyvlar, smider . . . Och som oroar sig över världens nuvarande tillstånd.

Synen på Hemslöjden har skiftat över åren. Omvärlden har sällan ifrågasatt ärligheten, kvaliteten, autenticiteten, rötterna och varaktigheten, värden inbyggda i att skapa och arbeta med händerna. Ibland har vi till och med uppfattats som trendiga. Just nu betraktar vi oss mer som nödvändiga.

I en av oss nyligen utförd grundläggande analys av världens tillstånd (ursäkta vår förnumstighet) identifierade vi ett antal illavarslande tecken i tiden: Människor i gemen slösar med resurser. Människor med annan kulturell bakgrund är vilsna och söker tillhörighet. Barn och ungdomar är stressade och far illa.

Närmaste åren kommer vi att stå bakom en omfattande satsning, i syfte att visa på Hemslöjdens allt större betydelse för en värld som allt fler ifrågasätter. Symboliskt nog är satsningen döpt till just ”Tecken i tiden”.  Innehållet berör dock så mycket mer än hippa prickar och nystrukna folkdräkter. Det kan handla om att reformera skolans slöjdundervisning. Eller att skapa ögonöppnande manifestationer runt om i Sverige. Syftet är detsamma.

Hemslöjden har avsikten att bli en av de ledande rörelserna i Sverige på att symbolisera tillit inför framtiden. Genom att ta på oss rollen av både uppfostrare och integrationsfrämjare. Genom att kommunicera såväl nya, moderna hantverksideal och influenser som att tradera nedärvd kunskap, båda utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Här på hemsidan berättar vi framgent om våra mödor och resultaten vi uppnår. Hemslöjden kan självfallet inte lösa världens alla problem. Vi inser klädsamt våra begränsningar – men hymlar heller inte med våra möjligheter. Vi kommer att föreslå lösningar på problem som bara blir värre och värre om inget görs här och nu. Hjärnan är i sammanhanget lika viktig som handen. Så är även hjärtat.

Vill du vara med och förändra världen?

Hör av dig till Anna Åhlin Orwin på mejl anna.ahlin.orwin@hemslojden.org eller telefon 08-545 494 47.

Vill du bli medlem en hemslöjdsförening? Läs mer här!