Gratis stickbeskrivning – Islands bidrag!

Nordic Craft Week pågår 31 aug - 7 september. Varje dag delas ett gratis vantmönster från medlemsländerna i Nordiska hemslöjdsförbundet.

Nordic Craft Week 2019

Nordic Craft Week är ett intiativ från Nordiska hemslöjdsförbundet där Sverige ingår tillsammans med hemslöjdsförbunden i Estland, Danmark, Island, Norge, Färöarna och Finland. Veckan syftar till att lyfta våra gemensamma hantverkstraditioner och bidra till ett kulturellt utbyte länderna emellan. Nordic Craft Week mynnar ut i Hemslöjdens dag den 7 september!

2019 är temat vantar. Varje medlemsland delar ett noga utvalt vantmönster – fritt för alla att använda! Börja sticka nu så kan du lägga ett par vantar i varje paket i jul!

Stickmönster från Island

Yarn:Dale baby ull, 100 grams

Embroidery yarn:DMC broder Médicis

Needles:Sock needles 2 mm

Size:10,5 width, 24,5 cm length

Gauge:10 stitches = 3 cm, 10 rows = 2,2 cm.

 

Instructions:

Left decrease:Slip two stitches to right hand needle, knitwise, slip them back to left hand needle and knit them together. Right decrease:Knit two stitches together. Left increase:Left needle under the band between stitches from the knit side, knit into the back of the band to make a new stitch.

Right increase:Left needle under the band between stitches from the purl side, knit into the front ofthe band to make a new stitch.

Kn1=Knit one stitch P1=Purl one stitch

Embroidery:Cross stitch.

On the cuff the stitching begins in the fourth row. On the back of the hand the stitching begins 2,5 cm from the end of the cuff. Stitching on the thumb begins at 2 cm from the end of the cuff.

 

Right mitten

Cast on 68 stitches and divide onto four needles, 17 stitches on each. Knit three rounds of knit one, purl one. Now knit 23 rounds like this: Needle one and two, knit. Needle three and four, knit one, purl one Next two rounds, knit one, purl one on all needles. Knit two rounds and increase one stitch on the back of the hand. Mark the center stitch as the center of embroidery.

Thumb increase

Knit needle one and two. On needle three, knit 2, make a left increase, knit three stitches (center of thumb), make a right increase, knit 12 stitches. Follow the chart and knit 3 rounds then do the next increase.The left increase is always after two stitches and the right increase is always when 12 stitches are left on the needle.

When the increase is 15 stitches you put them on a scrap yarn to keep and cast on 8 new stitches. Now you have 22 stitches on needle three. Knit four rounds.

Decrease at thumb opening

Knit needle one and two. On needle three, knit three stitches, left decrease, knit two, right decrease. Knit to end of round. Knit one round.

Next round, knit needle one and two. On needle three, knit three stitches, left decrease, right decrease. Knit to end of round.

Knit one round. Knit needle one and two. On needle three, knit three stitches, left decrease, knit to end of round. Now there are 17 stitches on needle three again. Knit 9 cm and then begin the end decrease.

Decrease

Needle one, left decrease at the beginning of the needle. Needle two, right decrease at the end of the needle. Needle three is like needle one. Needle four is like needle two.

Knit two rounds between the first two decreases. After decrease three, knit one round. After that you decrease in every round until there are 8 stitches left. Cut the yarn and pull the end through the remaining stitches.

 

Left mitten

Cast on 68 stitches and divide onto four needles, 17 stitches on each. Knit three rounds of knit one, purl one. Now knit 23 rounds like this: Needle one and two, knit one, purl one.. Needle three and four, knit. Next two rounds, knit one, purl one on all needles. Knit two rounds and increase one stitch on the back of the hand. Mark the center stitch as the center of embroidery.

Thumb increase

Knit needle one. On needle two, knit 12 stitches, make a left increase, knit three stitches (center of thumb), make a right increase, knit 2 stitches. Knit to the end of round.

Follow the chart and knit 3 rounds then do the next increase.The left increase is always when 12 stitches are left on the needle and the right increase is done when two stitches are left on the needle. When the increase is 15 stitches you put them on a scrap yarn to keep and cast on 8 new stitches. Now you have 22 stitches on needle two. Knit four rounds.

Decrease at thumb opening

Knit needle one. On needle two, knit 12 stitches, left decrease, knit two, right decrease. Knit to end of round. Knit one round. Next round, knit needle one. On needle two, knit 12 stitches, left decrease, right decrease. Knit to end of round. Next round, knit needle one. On needle two, knit 12 stitches, left decrease, right decrease. Knit to end of round. Now there are 17 stitches on needle two again. Knit 9 cm and then begin the end decrease.

Decrease

Needle one, left decrease at the beginning of the needle. Needle two, right decrease at the end of the needle. Needle three is like needle one. Needle four is like needle two. Knit two rounds between the first two decreases. After decrease three, knit one round. After that you decrease in every round until there are 8 stitches left. Cut the yarn and pull the end through the remaining stitches.

Thumb

Devide the 15 stitches from the scrap yarn to two needles. Start knitting from the palm side. Pick up 10 stitches, one from each side and 8 from the extra cast on. Total 25 stitches.

Knit 5 cm before starting decrease. Decrease four stitches evenly in every round until there are four stitches left. Cut the yarn and pull the end through the remaining stitches.