Gratis stickbeskrivning – Finlands bidrag

Nordic Craft Week pågår 31 aug - 7 september. Varje dag delas ett gratis vantmönster från medlemsländerna i Nordiska hemslöjdsförbundet.

Nordic Craft Week 2019

Nordic Craft Week är ett intiativ från Nordiska hemslöjdsförbundet där Sverige ingår tillsammans med hemslöjdsförbunden i Estland, Danmark, Island, Norge, Färöarna och Finland. Veckan syftar till att lyfta våra gemensamma hantverkstraditioner och bidra till ett kulturellt utbyte länderna emellan. Nordic Craft Week mynnar ut i Hemslöjdens dag den 7 september!

2019 är temat vantar. Varje medlemsland delar ett noga utvalt vantmönster – fritt för alla att använda! Börja sticka nu så kan du lägga ett par vantar i varje paket i jul!

Stickmönster från Finland

Ladda ner fullständig beskrivning med modell här!

 

KAINUU FLOWER MITTENS, colorful Finland

Design: Tradiotinal

Design: Traditional

Instructions: Taito Pirkanmaa

Size: Large women size

Yarn: Taito Pirkanmaa Paksu Pirkkalanka 285 x 2 (100 % WO, 100 g = 170 m)

– dark blue (221) 100 g

– green (310) 50 g

– dark green (308) 50 g

– bright green (111) 50 g

– turquoise (224) 50 g

– orange (315) 20 g

– purple (326) 20 g

– light orange (105) 20 g

– red (204) 20 g

Needles: 21⁄2 mm or 3 mm DPNs (to obtain gauge).

Gauge: 10 cm = 29 sts ja 27 rnds. Check the gauge and change needles if needed. If you want bigger size, use larger needles.

 

Instructions

Cast on 56 sts using MC, knit 1 round. Next work the braid (see colors from chart). You need to work rnds 1 and 2 to make one braid. is formed from 2 rnds. Rnd 1: purl using two colors. Purl 1 st with green, leave the yarn in front of the work, purl 1 st using orange, leave the yarn in front of the work. Slip green yarn over he orange yarn and purl 1 st with green yarn. Slip orange yarn over the green yarn, and purl 1 st with orange yarn. Continue like this until end of the rnd. Rnd 2: knit to end with MC. Repeat these 2 rnds using colors mentioned in chart. Leave appr. 7 cm end of braid yarns on RS of the work. Continue according the chart for 32 rnds. Place 9 sts for thumb on scrap yarn. Cast on new sts and continue colorwork for 28 rnds. Start decreases on every rnd, on needles 1 and 3: k1, ssk, k to end of needle. On needles 2 and 4 k to last 3 sts, k2tog, k1.

When you have 4 sts left, cut yarn and pull through remaining sts. Thumb: Place sts from scrap yarn on needle, pick up sts from the the edge of cast on sts and both ends = 19-21 sts. Divide sts on 3 needles and work colorwork (palm) for 5 cm. Decrease then in the end of each (k2tog) on every rnd. When you have 3 sts left, cut yarn and pull through remaining sts. Make other mitten mirrored.

Finishing: Make tassels using the ends of braid yarns (7 cm). Weave in ends. Steam lightly.

Care: Handwash in lukewarm 30 degrees water using mild soap, gently squeezing. Changes in water temperature and hard brushing cause felting. Shape when damp and let dry flat in airy place. Steam lightly.

Translation Heli Rajavaara.

Ladda ner fullständig beskrivning med modell här!