Gratis stickbeskrivning – Danmarks bidrag

Nordic Craft Week pågår 31 aug - 7 september. Varje dag delas ett gratis vantmönster från medlemsländerna i Nordiska hemslöjdsförbundet.

Nordic Craft Week 2019

Nordic Craft Week är ett intiativ från Nordiska hemslöjdsförbundet där Sverige ingår tillsammans med hemslöjdsförbunden i Estland, Danmark, Island, Norge, Färöarna och Finland. Veckan syftar till att lyfta våra gemensamma hantverkstraditioner och bidra till ett kulturellt utbyte länderna emellan. Nordic Craft Week mynnar ut i Hemslöjdens dag den 7 september!

2019 är temat vantar.  Varje medlemsland delar ett noga utvalt vantmönster – fritt för alla att använda! Börja sticka nu så kan du lägga ett par vantar i varje paket i jul!

Stickmönster från Danmark

Stickbeskrivningen är på engelska, men finns även tillgänglig på danska. Mejla oss på info@hemslojden.org för att ta del av den danska versionen.

Yarn

” Dansk Pelsuld” / Hjelholt Spining Mill, DK – two colours

Tension

10 cm = 24 sts plain knitting

Needles

Coudle-pointed needles 3,5

 

 • Cast on 48 sts using basic colours, set on 4 coudle-pointed needles
 • Knit rib K2P2 for 25 rounds
 • Change to plain knitting and increase a st for every 8 sts. Repeat until 54 sts.
 • Knit 4 rounds plain knitting
 • Knit 15 rounds plain knitting while increasing for a wedge for the thumb: increase 2 sts over 2 rounds (right under where the thumb begins)
 • Next round: Knit 3 sts, use 11 sts for thumb, cast on 11 new sts and knit the rest of the round
 • Knit 8 rounds. Use both colours for the next 13 rounds, and make whatever pattern you like
 • Start decreasing: knit 21 rounds using basic colour and decrease 4 sts every round.
 • Draw the yarn through the remaining 16 sts with a sewing needle, and place the thread on the backside
 • Now knit the thumb: Pick up 24 sts using the second colour.
 • Knit 15 rounds plain knitting.
 • Decrease 4 sts on the next 9 rounds. Draw the yarn through the remaining 9 sts using a sewing needle, and place the thread on the backside.
 • Knit a mitten for the other hand. Remember to knit it on opposite side (you get a left and a right mitten).
 • Stable the ends, wash or steam the mittens.

 

Design: MinaVera Design v. Chastine Helle Instagram: Chastine Helle hastine Helle