Föreningsdagen januari 2023

Hemslöjdens Föreningsdag i januari 2023 behandlade bl.a. vårt immateriella kulturarv och presenterade en samtalsmodell för hur föreningarna kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Här bjuder vi på en sammanfattning med länkar och material.

Den 28 januari 2023 gick Föreningsdagen av stapeln. 33 föreningar var representerade och 5 från riksförbundets styrelse, varav två även representerade en förening.  Här kan du ta del av en sammanfattning av Föreningsdagen och lära presentationer och annat material.

Sammanfattning av Föreningsdagen 28 januari 2023

Ordförande Kent Johansson hälsade alla välkomna. Verksamhetschef Maria Jacobsson föredrog dagens program. Sarah Eriksson höll en presentationsrunda.

Ladda ned en sammanfattning att skriva ut här!

Verksamhetsinriktning 2022–2023

Maria gick igenom vi gjort inom Hemslöjden 2022 och vad vi ska jobba vidare med 2023.

 • Under 2022 gjordes en medlemsundersökning som bland annat visar att 94 % av våra medlemmar vill fortsätta vara medlem och att 83 % kan tänka sig att rekommendera en vän att bli medlem. Vi är fler medlemmar 2022 jfm 2021.
 • Vi har arbetat med utövarna genom att arrangera en korgutbildning och fortsätta jobba med gesäll och mästarbrev.
 • Många föreningar genomför olika aktiviteter för barn- och unga verksamhet.
 • Riksförbundet söker mycket projektmedel, bland annat eftersom det statliga organisationsbidraget har minskat kraftigt.
 • Under 2023 kommer vi byta medlemssystem.

Immateriellt kulturarv

Solveig Grinder, senior rådgivare på Norges Husflidslag, berättade hur de som ackrediterad expertorganisation arbetar med Unescos konvention, t.ex. genom rödlistning av hantverk och bunadstraditionen.

Ladda ned Solveigs presentation om arbetet med UNESCO:s konvention

Karin Stenson, biträdande generalsekreterare på svenska Unescorådet, berättade om konventionen och vad immateriellt kulturarv är. Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer. Till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Unescos konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och undertecknades av Sverige år 2011.

Framsidan av Karin Stensons presentation om UNESCO och det immateriella kulturarvet.

Ladda ned Karins presentation om UNESCO:s konvention om det immateriella kulturarvet

Verksamhetsinriktning 2024 – 2025

Därefter presenterade Maria förslaget till Verksamhetsinriktning 2024–2025 som har diskuterats av riksförbundets styrelse. Förslaget innehåller tre huvudpunkter:

 • Hemslöjdens folkbildande roll ska stärkas
 • Hemslöjden kan och ska bidra till ett hållbart samhälle
 • Hemslöjden bidrar till människors hälsa (folkhälsan)

Maria presenterade en omvärldsanalys som påverkar arbetet framöver.

Deltagarna delades in i grupper och diskuterade de tre förslagen utifrån dessa frågor:

 1. Saknas det viktiga faktorer i omvärldsanalysen?
 2. Vilka synpunkter finns på förslaget?
 3. Vad är det speciellt viktigt att riksförbundet bidrar med?

Följande synpunkter på verksamhetsinriktning 2024-2025 lämnades av grupperna:

 • Skolslöjden behöver lyftas
 • Att vi jobbar med människors hälsa är vi dåliga på att marknadsföra
 • Folkbildning jobbar vi med hela tiden
 • Rödlistning kan vi bygga vidare på
 • Formulera arbetet med det immateriella kulturarvet tydligare
 • Bra att det inte är så många punkter i verksamhetsinriktningen
 • I omvärldsanalysen saknas barnen
 • Vi kan dela erfarenheter och dela med oss av det vi kan
 • Hur kan vi bli fler och aktiva medlemmar?
 • Vi behöver fortsätta att utveckla det digitala arbetet
 • Hur påverkar politiska beslut vår omvärld
 • Viktigt att överföra kunskap mellan generationer
 • Skapa en digital kunskapsbank med tekniker och berättelser
 • Tre punkter är bra, men måste brytas ner i konkreta förslag
 • Skapa nätverk för de som kommer nya i en styrelse
 • Vi behöver synas mer nationellt

Hemslöjden är hållbar

Per Erik Kaj, ordförande i Dalarnas Hemslöjdsförbund, presenterade en samtalsmodell för hur din förening kan arbeta med klimat- och miljöfrågor i hemslöjdsföreningar. Materialet kan anpassas till din egen kommun/region och förening.

Ladda ned samtalsmaterialet här

Styrelsen och kansliet informerar

Programmet för stämman som är i Kalmar 26–28 maj gicks igenom. Program och anmälan skickas ut under vecka 6.
Årets Hemslöjdens dag är 2 september och temat blir även i år prova på. Kansliet informerade också om det återstartsbidrag som vi fått från Kulturrådet och som ger möjlighet till speciella satsningar på barn och unga, Hemslöjdens samlingar och kommunikation. Inom Barn och unga-projektet genomförs ett webbinarium 7 mars. Inom Hemslöjdens samlingar projektet genomfördes ett webbinarium 19 januari kring Upphovsrätt och licenser. Ett samlingspaket för kommunikation och närvaro i digitala kanaler kommer erbjudas föreningarna under våren. Paketet kommer presenteras inom den närmsta veckan.

Material från Föreningsdagen 28 januari 2023

Här hittar du presentationen från föreningsdagen 2023.