Föreningsdagen 14 november 2020

Här finns anteckningar, presentationer och annat material från den digitala Föreningsdagen 14 november, som i år samlade runt 50 personer/föreningar.

Minnesanteckningarna från Föreningsdagen.

Maria Jacobssons presentationsmaterial från Föreningsdagen.

Ull och lin – Material i tiden

Vad händer på ullfronten?

Annkristin Hult, nationell utvecklare på Nämnden för hemslöjdsfrågor, gav aktuell information om vad som händer på ullfronten i Sverige och i våra grannländer.

Här kan du se Annkristins presentation.

1 kvm lin

En kvadratmeter lin.

Hillevi Skoglund, länshemslöjdskonsulent i Västra Götaland, presenterade projektet ”En kvadratmeter lin” och bjöd in till en riksomfattande fortsättning av projektet under 2021.

Här kan du ladda ner Hillevi Skoglunds sammanfattning av projektet 1 kvm lin.

 

Tema Identitet

Yrkesidentitet

Under ett antal år har Hemslöjden jobbat utifrån tematiken ”Tecken i tiden” och för 2021 är underrubriken Identitet. Begreppet Identitet rymmer en rad olika ingångar och här vill vi lyfta yrkesidentiteten med hjälp av mästaren i garvaryrket Lotta Rahme.