Sätergläntan

Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk

En gränsbrytande mötesplats och kunskapscentrum för slöjd och hantverk

Sätergläntan är en plats med kulturhistoriska anor. Systrarna Elsa och Wilma Långbergs byggde upp ett pensionat och vävskola för 100 år sedan. Det kom att bli en plats där gediget kunnande och varmt bemötande byggt upp ett kunskapsklimat som vi nu vill utveckla vidare.

Sätergläntan är också nutida mötesplats där kunskapen om slöjd och hantverk utforskas av studerande, slöjd- och hantverksföretag samt intresserade på kurser och arrangemang.  Många kommer från olika delar av världen, traditionella kunskaper levandegörs och tankar bryts utifrån samtiden.

Här finns verkstäder och utrustning, internat för ett 50-tal boende, ett bibliotek med studiesamling samt Sätergläntans restaurang Elsa och Wilma. Vi har Konst och kulturutbildningar med inriktning på smide, sömnad, trä och väv, som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Läsårsutbildningen Slöjd och hantverk – form och kultur har inriktningarna smide, sömnad, trä och väv. Utbildningen riktar sig till de som vill lära sig slöjd och hantverk från grunden. Under tre år lär man sig hela processen från material, skisser, prototyper och formgivning till att tillverka egna föremål, gärna utifrån levande tradition. I alla inriktningar är det möjligt att ta ett Gesällbrev såsom exempelvis Handvävaryrket, Konstsmidesyrket, Slöjdare – Trä och Dräktsömnadsyrket.

Distansutbildningarna erbjuder fortbildning inom hantverk på 25 % under 1 termin eller på 50 % under 2 terminer. Utbildningarna har ett visst antal träffar med undervisning förlagda till Sätergläntan och i vissa fall andra platser. Mellan träffarna har man kontakt med lärare för handledning. Undervisningen kompletteras med digitala träffar som gör det möjligt att ta del av kursen oavsett vart man bor.

Korta kurser som är omkring en vecka erbjuds på sommaren. Erkända slöjdare och hantverkare lär ut tekniker, materialkännedom och inspiration. På kortkurserna lär man känna andra intresserade och får dela en fin upplevelse.

Sätergläntan är beläget i Insjön, Dalarna.

Läs mer på vår hemsida.