Kungsbacka hemslöjdsgille

Kungsbacka Hemslöjdsgille arbetar aktivt och ideellt för att bevara och lära ut både mjuk- och hårdslöjd. Här ryms allt från traditionell vävning, tovning, bandvävning, frivoliteter, knyppling och stickning till karvsnitt, träslöjd och trådtjack.

Hemslöjdsgillet bildades 1982 och satsningen på barn och ungdomar har gått som en röd tråd i föreningens arbete. Till en början genom klassrumsbesök för att lära ut olika tekniker inom slöjd.Numera har vi Slöjdkul andra lördag i månaden i samband med våra stickcaféer.

Vi samarbetar med kommunens ”kultur och fritid” och Hembygdsföreningen i Kungsbacka.

Vi har medlemsmöten som är förlagda till andra onsdagen i varje månad med olika teman. Junimötet har utgjorts av en utflykt i närområdet, samt en bussresa under hösten för att träffas och få inspiration.

Återkommande aktiviteter

Våra återkommande aktiviteter är bland annat frivolitetsgruppen, stickcafé i Kungsbacka och Åsa, Slöjdkul, lappteknik och sommaraktiviteter vid Högenstugan och i Badhusparken m.m. Se slöjdkalendern för mer information.

Kontakta föreningen

Önskar du komma i kontakt med föreningen skickar du ett mail till info@kungsbacka.hemslojden.org

Följ oss gärna på Facebook!

Hemslöjdens samlingar

Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden har sedan starten 1911 samlat slöjdföremål, skisser, fotografier mm. Samlingen bestående av ca 1 500 föremål övergick under 2013 i Hallands konstmuseums ägo. Ungefär hälften av föremålen, ca 800, finns digitaliserade i databasen Hemslöjdens samlingar. En fortsatt digitalisering kommer att ske och stora delar av samlingarna kommer bli tillgängliga på Digitalt museum. Redan nu finns mycket att titta på i Digitalt museum.

banners_hemsida_hallandska_610px