Härjedalsslöjd Västra

Härjedalsslöjd Västra bildades i januari 2024 och är en lokal förening knuten till Jämtland Härjedalens Hemslöjdförbund. Vi har vårt säte i Funäsdalen, Västra Härjedalen och vill gärna ha medlemmar såväl från hela landskapet, som från övriga landet. Vi vill vara en samlande kraft för slöjd i området och samarbetar nära med Härjedalens Fjällmuseum.

Härjedalens Fornminnesförenings och Fjällmuseets samlingar hör till de största och mest intressanta som visas i landets hembygdsgårdar. De speglar såväl allmoge som tidig industrialisering i Härjedalen. Detta är ett enastående källmaterial om slöjd för såväl för skolor, kursverksamhet, turism mm. Det finns en stor möjlighet att utnyttja den lokala särprägel som finns samlade för att skapa ”slöjd med egen dialekt”.  Vi vill som förening fortsätta bidra genom att slöjden ger kvalitet, skönhet och medvetenhet om de egna traditionerna och samtidigt kan utvecklas som näring som bidrar till sysselsättning.